EDITOR-IN-CHIEF: Tadeusz Stawarczyk

EDITORIAL STAFF: Ziemowit Kosiński, Grzegorz Neubauer, Arkadiusz Sikora

 

Editor's address:
Muzeum Przyrodnicze
University of Wroc³aw
Sienkiewicza 21, 50-335 Wroc³aw
POLAND
tel. +48 71 375 41 50

e-mail: stawar@biol.uni.wroc.pl

Subscription and distribution:
Dispatch bureau
Sienkiewicza 21, 50-335 Wroc³aw
POLAND
tel. +48 71 375 41 45

e-mail: mp@uni.wroc.pl

         
  Copyright © 2007, Notatki Ornitologiczne